اندیشمندان گرامی،

شما میتوانید برای دریافت فایل کامل صوتی نشست علمی «مراحل تکوین مباحث و مفاهیم جغرافیای سیاسی دریاها در دوران مدرن» بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

سخنرانی مراحل تکوین مباحث و مفاهیم جغرافیای سیاسی دریاها در دوران مدرن

   • سبزک
  • ای‌جکس