بزرگواران ارجمند، شما میتوانید از طریق لینک زیر برنامه درشهر (مورخ 93/12/06) را که با موضوع « ت ه ر ا ن» و با محوریت « همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت» بود را دریافت نمایید:

برنامه درشهر «همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت»

ضمنا به دلیل اینکه این برنامه را به وسیله ست تاپ باکس شخصی ام ضبط کرده ام، دارای اندکی ایراد صدا در برخی از لحظات می باشد. لطفا با بزرگی خود ببخشید. گویا در صورت پخش با برنامه VLC PLAYER ایرادات صدا کمتر است، ولی در Windows media player  این فیلم فاقد صدا است.   • سبزک
  • ای‌جکس