بنیادهای فلسفی ساخت گرایی و پساساختارگرایی در گفتگو با دکتر رسول افضلی

حدود یک سال پیش بود که پس از خواندن چندین بارۀ مطالب کتاب درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، این سوال برایم پیش آمده بود که ساخت گرایی و پساساختارگرایی که ریچارد میور در آن کتاب نام برده بود، به چه معنا و مفهومی است؟ این شد که با استاد معظم، سرکار خانم دکتر میرحیدر تماس گرفتم و ایشان با حوصله و سعه صدر برای من مطالب ارزشمندی را بیان فرمودند و در آخر نیز گفتند که برای اطلاعات نو و دست اول در این زمینه به جناب آقای دکتر رسول افضلی مراجعه کنم. بنده به واسطه مطالعه مقالات و کتابهای چاپ شده از ایشان، با آقای دکتر افضلی آشنا بودم و میدانستم که بالواقع در این حوزه صاحب سخن و سبک هستند. لذا پس از تماس با ایشان در شهریورماه گذشته خدمتشان رسیدم و ایشان با آغوش باز از "چیستی و مفهوم ساخت گرایی و پساساختارگرایی" گفتند، و من پس از آن جلسه بر آن شدم که این مطالب آموزنده را نوشته و در اختیار علاقمندان به رشته جغرافیای سیاسی قرار دهم. شما عزیزان می توانید با مراجعه به لینک زیر، فایل "بنیادهای فلسفی ساخت گرایی و پساساختارگرایی" را دریافت نمایید:

بنیادهای فلسفی ساخت گرایی و پساساختارگرایی 

/ 0 نظر / 30 بازدید