معرفی مقاله ی علمی

عنوان مقاله :

پیامد های احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر ایران در خلیج فارس

نویسنده :

دکتر سید یحیی صفوی - دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین(ع)

علی اصغر قنبری - دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه امام حسین (ع)

شرح مختصر مقاله :

در این مقاله نویسندگان عزیز کوشیده اند ضمن تبیین ماهیت جزایر مصنوعی ، پیامد های احداث آن جزایر را در قالب پیامد های ژئوپلیتیکی ، پیامد های اقتصادی ، پیامد های امنیتی و ...  چه بر ایران و چه بر خلیج فارس به طور مفصل نمایان گردانند. بنده به شخصه از مطالعه این مقاله سودمند شدم و امیدوارم که شما خوبان هم از آن سود ببرید.

 

لینک مستقیم دانلود مقاله :

http://uplod.ir/6rne3060ldwd/پیامد_های_احداث_جزایر_مصنوعی_امارات_بر_ایران.pdf.htm

/ 0 نظر / 26 بازدید