نامه جناب آقای دکتر حافظ نیا به معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

متن نامه ارسالی جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا (رییس کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی) به معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره رشته های جغرافیا به شرح زیر است:

/ 0 نظر / 28 بازدید