گزارش مختصری از سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش مکتوبِ مختصری از سخنرانی آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا در "اولین همایش بررسی چالشها، فرصتها، راهبردها و راهکارهای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزۀ علم و فناوری" در لینک زیر قابل دریافت است:

دانلود 

/ 0 نظر / 51 بازدید