فراخوان مقاله برای نخستین همایش ملی بررسی مسأله انتقال پایتخت

فراخوان مقاله برای نخستین همایش ملی

«بررسی مسأله انتقال پایتخت»

 

برگزار کننده:

دانشگاه تربیت مدرس (قطب علمی جغرافیای سیاسی)

دبیر همایش:

جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی

دبیر علمی همایش:

جناب آقای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

دبیر اجرایی همایش:

جناب آقای دکتر سیروس احمدی

زمان برگزاری:

4-5 اسفندماه 1393

آخرین مهلت تحویل چکیده مقالات:

30 مهرماه 1393

تاریخ مهلت ارسال اصل مقالات:

30 آذرماه 1393

مکان:

تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران، دانشگاه تربیت
مدرس، سالن شهید مطهری.

نشانی دبیرخانه همایش:

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،
اتاق شماره 107 ، دفتر قطب علمی جغرافیای سیاسی، صندوق پستی:
تهران، 139-14115
pgp@modares.ac.ir : رایانامه

تلفن تماس: 02182884671

با توجه به موضوع پایتخت و مسأله انتقال آن، که موضوع و مسأله ای میان رشته ای است، کلیه  دانش پژوهان علوم مرتبط اعم از علوم جغرافیایی، علوم اجتماعی، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، معماری، شهرسازی، آمایش سرزمین، برنامه ریزی شهری و... میتوانند در این همایش آثار علمی خود را ارائه نمایند.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید