ارزیابی معیارهای مقبولیت حکومت دینی؛ نمونه موردی تهران

این مقاله توسط  :

دکتر محمد رضا حافظ نیا (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) ، دکتر حسین ربیعی (عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران)  و مهدی طاهر خانی نگاشته شده است.

لینک دانلود مستقیم  :

http://uplod.ir/1isaumdqclyl/ارزیابی_معیار_های_مقبولیت_حکومت_دینی.pdf.htm

/ 0 نظر / 30 بازدید