متن سخنرانی علمی تبیین الگوی رقابت در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس

متن سخنرانی علمی: 

 "تبیین الگوی رقابت در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس"

به مناسبت روز ملی خلیج فارس

سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا

لینک دانلود غیرمستقیم:

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1401742741

/ 0 نظر / 28 بازدید