# دکتر_عطا_الله_عبدی

موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاشهای آمریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان

 موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های آمریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان (مطالعه موردی: طرح خاورمیانه بزرگ) دکترعطاالله عبدی- استادیار جغرافیای سیاسی، ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 42 بازدید