# دکتر_محمدرضا_حافظ_نیا

معرفی مقالۀ علمی

عنوان مقاله: تبیین فلسفۀ علم جغرافیا نگارنده: دکتر محمدرضا حافظ نیا - استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس     لینک دانلود مقاله: http://hsmsp.modares.ac.ir/pdf_11154_33565e26b064ef223a548b4d8e2097b2.html
/ 8 نظر / 36 بازدید

خلاصه ای از سخنرانی بحثی جدید در پایه گذاری علم جغرافیای سیاسی در جهان

ارائه ی این سخنرانی(مورخ 1392/08/13) توسط: دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد تمام جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)   تا به امروز در اکثر کتاب ها ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 47 بازدید