# دکتر_مراد_کاویانی_راد

معرفی مقاله علمی

عنوان مقاله: تبیین نسبت تمرکزگرایی و امنیت محیط زیست در کلانشهر تهران نگارندگان: دکتر مراد کاویانی راد - استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی سعید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید

کتاب فلسفه جغرافیای سیاسی؛ کتابی بی بدیل در زمینه فلسفه جغرافیای سیاسی

عنوان کتاب: فلسفه جغرافیای سیاسی نگارندگان: دکتر محمدرضا حافظ نیا- استاد تمام جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس دکتر مراد کاویانی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 110 بازدید

معرفی مقاله علمی

عنوان مقاله:  پردازش مفهوم «قلمرو» از منظر جغرافیای سیاسی نگارنده: دکتر مراد کاویانی راد- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی     شرح مختصر مقاله: قلمرو و قلمرومندی بنیاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید

معرفی مقاله ی علمی

عنوان مقاله: حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان نگارندگان: دکتر مراد کاویانی راد- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران دکتر مرتضی تهامی- استادیار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید