# سعید_صادقلو

معرفی مقاله علمی

عنوان مقاله: تبیین نسبت تمرکزگرایی و امنیت محیط زیست در کلانشهر تهران نگارندگان: دکتر مراد کاویانی راد - استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی سعید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید

معرفی مقاله علمی

عنوان مقاله: تاثیر توریسم مذهبی بر معماری فضا؛ مطالعه موردی شهرری نگارنده: سعید صادقلو - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس     شرح ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 25 بازدید