# قطب_علمی_جغرافیای_سیاسی_دانشگاه_تربیت_مدرس

سخـــنـــــرانـــــی «ایـــــران و اقــــیـــانـــــــــوس هــــنــــد»

قطـــب عــلـمی جغرافیای سیاسی دانشــگاه تربـیت مـــدرس برگزار میکند: ایران و اقیانوس هند   سخنران: دکتر یدالله کریمی پور- استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی   زمان:  یکشنبه نوزدهم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید