# مقاله_علمی

معرفی مقالۀ علمی

عنوان مقاله: تبیین فلسفۀ علم جغرافیا نگارنده: دکتر محمدرضا حافظ نیا - استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس     لینک دانلود مقاله: http://hsmsp.modares.ac.ir/pdf_11154_33565e26b064ef223a548b4d8e2097b2.html
/ 8 نظر / 38 بازدید

معرفی مقاله علمی

عنوان مقاله: تبیین نسبت تمرکزگرایی و امنیت محیط زیست در کلانشهر تهران نگارندگان: دکتر مراد کاویانی راد - استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی سعید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید