# نظریه_ژئوپلیتیکی

معرفی نظریه ژئوپلیتیکی: نظریه جدید درباره هارتلند (دکتر محمدرضا حافظ نیا)

ارائه ی این نظریه توسط: دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد تمام جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس) اصطلاح هارتلند را ظاهرا اولین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید