تبریک و تهنیت به جناب آقای دکتر محمد اخباری

انتخاب شایستۀ شما را به عنوان ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم.


/ 2 نظر / 31 بازدید
ک.ب

باسمه تعالی باسلام وصلوات بیکران الهی بر محمد (ص) خاتم النبیین وآله الطیبین والطاهرین از ازل تا ابد (( ان شا ء الله )) اینجانب نه بعنوان یک رزمنده جانباز 8سال دفاع مقدس بلکه بعنوان فردی هموطن ازآحاد 80 میلیونی کشور مقتدر ومقدس ایران اسلامی که در تمام صحنه های انقلاب حاضر بوده وهستم ، که آقایان چپ وراست ومیانه وممتنع ، به خودتان بیایید وآب به آسیاب دشمن نریزید وقدر امنیت وآسایشی که شهداء وجانبازان و...برای شما ایجاد کرده اند ؛ تا از نعمات بیکران الهی در مملکت اسلامی ایران بهر ه جویید و نکند خدای ناکرده ناشکری و ناسپاسی و کفران نعمت و رحمت و برکت ، درپیش گیرید . ماسلامتی مان را فقط برای رضایت کامل خدا و اعتلا وسرفرازی قرآن واسلام واتحاد وهمدلی گذاشتیم وگذشتیم وشاکریم ؛ شماهم ناسپاسی نکنید واینقدر به جان هم بخاطر 2روز فانی دنیا نیفتید........... می رسد روزی که بی ما می شوید حسرت این روزها را آه می کشید یا ایها المسملین والمسلمات اتحدوا اتحدوا خواه پند گیرید خواه ملال من گفتنی ها وتذکراتم را به شما گفتم وبس. k_benlad@yahoo.com

ک.ب

آقایان دانشگاه جامع به خودتان بیایید ازخدا بترسید ازظلم وجور دست بردارید وپیام مرا بخوانید باسمه تعالی باسلام وصلوات بیکران الهی بر محمد (ص) خاتم النبیین وآله الطیبین والطاهرین از ازل تا ابد (( ان شا ء الله )) اینجانب نه بعنوان یک رزمنده جانباز 8سال دفاع مقدس بلکه بعنوان فردی هموطن ازآحاد 80 میلیونی کشور مقتدر ومقدس ایران اسلامی که در تمام صحنه های انقلاب حاضر بوده وهستم ، که آقایان چپ وراست ومیانه وممتنع ، به خودتان بیایید وآب به آسیاب دشمن نریزید وقدر امنیت وآسایشی که شهداء وجانبازان و...برای شما ایجاد کرده اند ؛ تا از نعمات بیکران الهی در مملکت اسلامی ایران بهر ه جویید و نکند خدای ناکرده ناشکری و ناسپاسی و کفران نعمت و رحمت و برکت ، درپیش گیرید . ماسلامتی مان را فقط برای رضایت کامل خدا و اعتلا وسرفرازی قرآن واسلام واتحاد وهمدلی گذاشتیم وگذشتیم وشاکریم ؛ شماهم ناسپاسی نکنید واینقدر به جان هم بخاطر 2روز فانی دنیا نیفتید........... می رسد روزی که بی ما می شوید حسرت این روزها را آه می کشید یا ایها المسملین والمسلمات اتحدوا اتحدوا خواه پند گیرید خواه ملال من گفتنی ها وتذکراتم را به شما گفتم وبس.