معرفی مقاله علمی

عنوان مقاله:

 پردازش مفهوم «قلمرو» از منظر جغرافیای سیاسی

نگارنده:

دکتر مراد کاویانی راد- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

 

شرح مختصر مقاله:

قلمرو و قلمرومندی بنیاد فلسفه جغرافیای سیاسی هستند. قلمرو به عنوان نمود عینی و فضاییِ برخاسته از حق طبیعی مالکیت و اصل میل به بقاء به رفتار قلمروخواهانه انسان جهت و معنا داده به گونه ای که تفسیر کنش و منش انسان عمدتاً تابعی از خصیصه قلمرومندی بوده است. درون مایه بسیاری از مفاهیم جغرافیای سیاسی آگاهانه یا ناآگاهانه در پیوند با چنین ویژگیهایی تعریف و عملیاتی شده است. گستره قلمرو، الزاماً تابع مرزهای سیاسی نیست بلکه به فراخور دامنه آگاهی، کنشگری، تصمیم سازی و نقش آفرینی انسان و گروههای انسانی شناوراست. مطالعه این مقاله را به همه ی علاقمندان جغرافیای سیاسی توصیه می کنم، چرا که در این مقاله نگارنده کوشیده است تا واقعا با عینک جغرافیای سیاسی به مفهوم قلمرو و قلمرومندی نگاه کند.

 

لینک دانلود مقاله:

 http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1394466985

 

/ 0 نظر / 88 بازدید